PRINCIPIILE TAEKWONDO – 1

446 Views 0 Comment

POLITEȚE – Ye-Ui (예의)

Politețea este unul dintre pilonii fundamentali ai Taekwondo-ului, fiind o componentă esențială a eticii și comportamentului practicanților și un aspect crucial al formării unui caracter puternic în cadrul acestei discipline.
Politețea reprezintă manifestarea respectului, curtoaziei și a bunelor maniere față de ceilalți precum și față de propria persoană și dezvoltare.
Acest principiu promovează un mediu pozitiv și armonios în cadrul comunității Taekwondo.

Iată câteva modalități în care principiul politeții și manifestarea respectului sunt încorporate și dezvoltate în Taekwondo:

  • Respect față de antrenor și instructor.

În Taekwondo, instructorii și antrenorii au un rol esențial în ghidarea și educarea practicanților. Respectul față de experiența și cunoștințele lor este fundamental. Practicanții sunt încurajați să asculte cu atenție și să respecte instrucțiunile primite, să fie recunoscători pentru eforturile depuse de antrenori și să își arate aprecierea prin comportamentul lor.

  • Eticheta și regulile de comportament.

În Taekwondo, practicanții urmează reguli de etichetă și comportament care gravitează în jurul valorilor morale, a respectului pentru sine și pentru ceilalți, pentru natură și pentru arta practicată. Politețea înseamnă respectarea cu strictete a acestor reguli, atât în sala de antrenament cât și în afara acesteia.

  • Respect față de colegii de sală.

În Taekwondo respectul față de colegi este esențial. Manifestarea politeții față de colegi înseamnă să îți tratezi colegii cu amabilitate, să îi respecți, să îi ajuți să se dezvolte împreună cu tine.

  • Fairplay-ul și respectul față de adversar.

Fairplay-ul și respectul față de adversar sunt elementele fundamentale ale comportamentului etic și sportiv în timpul competițiilor și antrenamentelor.
Respectarea regulilor competiției, lupta ”curată” fără utilizarea tehnici nepermise sau periculoase pentru adversar, acceptarea deciziilor arbitrilor indiferent care cunt acestea, tratarea adversarului cu considerație, empatia, sunt câteva dintre modurile în care politețea se reflectă în fairplay și respect fațăde adversar.

  • Respect față de sine și față de propria dezvoltare.

Respectul față de sine include acceptarea limitărilor proprii, dar și încrederea în propria capacitate de a evolua și de a-și atinge obiectivele. Un practicant care își respectă propria persoană va avea o atitudine pozitivă și echilibrată în toate aspectele vieții sale.
Abordarea responsabilă a propriei dezvoltări este de asemenea foarte importantă. Practicanții de Taekwondo trebuie să își respecte propria disciplină, să aibă răbdare în procesul de învățare și să își evalueze constant progresul fără a se compara în mod nesănătos cu alții.

  • Respect față de sala de antrenament și echipament.

Practicanții sunt învățați să respecte sala de antrenament (Dojang-ul), uniforma de Taekwondo (Dobok-ul) și echipamentul de antrenament. Îngrijirea și păstrarea în bune condiții a acestora, este expresia respectului față de disciplina practicată.

  • Respect față de valorile și etica Taekwondo-ului.

Respectul în Taekwondo se extinde și la valorile etice promovate de această artă marțială, cum ar fi onestitatea, integritatea și fair-play-ul. Practicanții sunt încurajați să trăiască aceste valori nu doar în timpul antrenamentelor, ci și în viața lor de zi cu zi.

  • Comportament în afara sălii de antrenament.

Politețea în Taekwondo nu se limitează doar la timpul petrecut în sala de antrenament sau în competiții. Politețea se extinde și în viața de zi cu zi unde practicanții sunt încurajați să aplice principiile, valorile și bunele maniere.
Acest lucru poate include să fii politicos cu cei din jur, să ajuți pe celialți, să arăți considerație față de nevoile altora, să respecți normele sociale, să își folosești cunoștințele pentru a evita situațiile conflictuale și chiar să fii conștient de impactul tău asupra mediului înconjurător.

În concluzie, politețea în Taekwondo nu este doar un set de reguli sau o formalitate, ci o expresie a valorilor morale și etice pe care această artă marțială le promovează.
Politețea nu este doar un simplu gest, ci o trăsătură de caracter profundă care influențează modul în care practicanții interacționează cu ei înșiși, cu alții și cu lumea din jurul lor.
Dezvoltarea acestei calități ajută practicanții de Taekwondo să devină nu doar luptători buni, ci și oameni integri și responsabili în societate.